29 Kasım 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26361

TBMM KARARI

ÇOCUKLARDA VE GENÇLERDE ARTAN ŞİDDET EĞİLİMİ İLE OKULLARDA

MEYDANA GELEN OLAYLARIN ARAŞTIRILARAK ALINMASI

GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA

BİR MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU

KURULMASINA İLİŞKİN KARAR

 

             Karar No. 882                                                                                                      Karar Tarihi: 22/11/2006

             Çocuklarda ve gençlerde artan şiddet eğilimi ile okullarda meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 14 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 22/11/2006 tarihli 22 nci Birleşiminde karar verilmiştir.