25 Kasım 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26357

TEBLİĞ

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

 

İŞKOLU TESPİT KARARI

 

             Karar Tarihi          : 20/11/2006

             Karar No                : 2006/75

             İşyeri                       :  Rotopaş Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

                                                Tepe Ören Köyü Eski İzmit Yolu 662 Parsel Rotopak A.Ş.

                                                Tesisi İçinde     Tuzla/İSTANBUL

             B.M. Dosya No       :  622455.34

             Tespiti İsteyen       : Rotopaş Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. vekili Av. Haluk ELDEM

             İnceleme                 :  Rotopaş Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; 16/5/2005 tarih ve 6304 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde şirketin kuruluş amacının,  "Her türlü baskılı ve baskısız ambalaj ve ambalaj malzemelerinin imalatı, ithalatı, ihracatı, ticareti, pazarlama ve dağıtımı"  olarak belirlendiği, işyerinde gıda maddelerinin ambalajında kullanılan streç, shrink film imalatı ile rulolar halinde satın alınan alüminyum folyoların kesilip kullanıma hazır hale getirilerek  yurt içine ve yurt dışına satıldığı, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle "İşkolları Tüzüğü"nün 03 sıra numaralı "Petrol, Kimya ve Lastik" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir. 

             Karar: Rotopaş Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle "İşkolları Tüzüğü"nün 03 sıra numaralı  "Petrol, Kimya ve Lastik"  işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.