25 Kasım 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26357

YÖNETMELİK

             Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AİLE PLANLAMASI İNFERTİLİTE VE ÜREME

SAĞLIĞI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 13/3/1997 tarihli ve 22932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Aile Planlaması İnfertilite ve Üreme Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 20/10/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 –  Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.