25 Kasım 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26357

YÖNETMELİK

             Gazi Üniversitesinden:

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. NECMETTİN AKYILDIZ İŞİTME,

KONUŞMA, SES VE DENGE BOZUKLUKLARI TANI, TEDAVİ

VE REHABİLİTASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 14/3/2002 tarihli ve 24695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Necmettin Akyıldız İşitme, Konuşma, Ses ve Denge Bozuklukları Tanı, Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 20/10/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.