25 Kasım 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26357

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

             Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

             Esas Sayısı        : 2006/152

             Karar Sayısı     : 2006/34  (Yürürlüğü Durdurma)

             Karar Günü      : 23.11.2006

             YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Kemal ANADOL ve  Haluk KOÇ ile birlikte 147 milletvekili.

             YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU: 19.9.2006 günlü, 5543 sayılı İskân Kanunu’nun geçici 1. maddesinin (5) numaralı fıkrasının ikinci tümcesinin, Anayasa’nın 2. ve 11. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptali ile bu kuralın uygulanması sonucu doğabilecek sakıncaların önlenebilmesi için yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

             YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ

             Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren dava dilekçesi ve ekleri, bu konudaki  inceleme raporu, iptali istenilen kural ile dayanılan Anayasa kuralları, bunların gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

             19.9.2006 günlü, 5543 sayılı "İskân Kanunu"nun geçici 1. maddesinin (5) numaralı fıkrasının ikinci tümcesinin, Anayasa’ya aykırılığı konusunda güçlü belirtiler bulunduğu ve uygulanması halinde sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların doğabileceği gözetilerek ESAS HAKKINDA KARAR VERİLİNCEYE KADAR YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA, 23.11.2006 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

                         Başkan                                                        Başkanvekili                                              Üye

                  Tülay TUĞCU                                                Haşim KILIÇ                                      Sacit ADALI

 

 

                           Üye                                                                 Üye                                                     Üye

         Fulya KANTARCIOĞLU                                  Ahmet AKYALÇIN                              Mehmet ERTEN

 

 

                           Üye                                                                 Üye                                                     Üye     

              Mustafa YILDIRIM                                         A. Necmi ÖZLER                             Serdar ÖZGÜLDÜR

 

 

                                                       Üye                                                                 Üye

                                            Şevket APALAK                                             Serruh KALELİ