23 Kasım 2006 Tarihli ve 26355 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2006/11081  Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

—  Türkiye Elektrik İletim A.Ş.Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mal Kiraya Verme Yönetmeliği

 

ANA STATÜ

—  Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsü

 

TEBLİĞ

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/73)