22 Kasım 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26354

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu: “Tek Adımda Hizmet” Uygulamasının Başlatılması.

GENELGE

2006/35

             Valilik ve kaymakamlıklarda ilgili mevzuat gereğince yürütülmekte olan yeşil kart, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı yardımı, asker ailelerine sağlık cüzdanı verilmesi, yaşlılık ve sakatlık aylığı bağlanması ile muhtaçlık belgesi düzenlenmesi işlemlerinde başvuru sahiplerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından araştırılması gerekmektedir. Bu araştırma işlemi, dilekçe sahibi vatandaşlarımızın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını tek tek dolaştırılması suretiyle yaptırılmaktadır. Bu tarz bir işleyişin, vatandaşlarımıza ağır zahmet ve külfet getirmesi yanında kamu kurum ve kuruluşlarını da ciddi bir biçimde meşgul ettiği bilinen bir husustur.

             Çok sayıda vatandaşımızı yakından ilgilendiren bu sürecin basitleştirilmesi, hızlandırılması ve vatandaş üzerindeki yükün kaldırılması amacıyla aşağıda esas ve usulleri açıklanan "Tek Adımda Hizmet" uygulamasının başlatılması uygun görülmüştür.

             İllerde ve toplam nüfusu 50.000’i geçen ilçelerde;

             1. Vali ve kaymakamlarca başvuru sahibi vatandaşlarımızın durumlarının tespitine yönelik araştırmaların yetkili birimlerden görevlendirilen memurlar eliyle yürütüleceği yeterli genişlikte bir büro tahsis edilecektir. Bu bürodan nüfus, vergi, tarım, tapu, trafik ve sosyal güvenlik kayıtlarına elektronik ortamda ulaşılabilmesi sağlanacaktır.

             2. Yukarıda belirtilen işlemlere yönelik başvurular şimdiye kadar olduğu gibi yetkili birimlere yapılacak, başvuru formlarına müracaatçının T.C kimlik numarasının da eklenmesi sağlanacak ve müracaatı alan birim gerekli kayıt işlemini yaptıktan sonra hiçbir araştırma yapmadan evrakı mülki amirliğin tesis ettiği büroya gönderecektir.

             3. Büroların çalışma saatleri iş yoğunluğuna göre vali ve kaymakamlar tarafından belirlenecek, çalışma saatleri dışında personel kurumundaki asli görevine devam edecektir.

             4. Vali ve kaymakamlar tarafından büronun işleyişine ilişkin bir uygulama yönergesi hazırlanacak, iş ve işlemlerin süreleri ve standartları belirlenerek vatandaşa duyurulacaktır.

             İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar "Tek Adımda Hizmet" uygulamasını en kısa sürede başlatacak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerince de vali ve kaymakamların konuya ilişkin talimatları ivedilikle yerine getirilecektir.

             Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

                                                                                                                                  Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                              Başbakan