18 Kasım 2006 Tarihli ve 26350 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2006/11163 Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan “AfetYönetimi Konusunda İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Mülkiye Müfettişi Seçme Sınavı ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

— Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

ANA STATÜ

— Türkiye Halter Federasyonu Ana Statüsü

 

TEBLİĞLER

— Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Eğitimine ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/72)

— Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (No: 2006/1)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/30)

— Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 30)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

— Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait 4 Adet Karar