13 Ekim 2006 Tarihli ve 26318 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5548  Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2006/10961 İstanbul İli Fatih İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

— Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Kapsam Dışı Personel Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği

— Niğde Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

— Yolsuzlukla Mücadelenin Koordinasyonu ile İlgili 2006/32 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

— Karayoluyla Yurtiçi Eşya Taşımacılığında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: 47)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/27)