12 Ekim 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26317

YÖNETMELİK

             Sağlık Bakanlığından

KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 23/5/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Kozmetik Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Parfüm ve aromatik bileşikler ve onların hammaddeleri, "parfüm" ve "aroma" kelimeleri ile tarif edilir. Ancak, bu Yönetmeliğin Ek-III, Kısım 1’inde yer alan "diğer sınırlamalar ve gereklilikler" sütununda belirtilmesi gereken maddelerin mevcudiyeti, ürün içindeki işlevlerine bakılmaksızın listede gösterilir."

             MADDE 2 –  Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Bu formun Bakanlığa teslim edilmesiyle bildirim yapılmış sayılır."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK II’ deki listede 615 ve 616 referans numaralı satırlar kaldırılmış, 663, 687, 1107, 1127, 1128, 1131,1132 referans numaralı satırlar EK I (b) deki şekilde değiştirilmiş, 458 referans numaralı satırdan sonra gelmek üzere EK I  (a) da yer alan  459 ve 460 referans numaralı satırlar, 943 referans numaralı satırdan sonra gelmek üzere EK I  (a) da yer alan  944 referans numaralı satır ve 1132 referans numaralı satırdan sonra gelmek üzere EK I  (c) de yer alan satırlar  eklenmiştir.

             MADDE 4 – Aynı  Yönetmeliğin ekinde yer alan EK III Kısım 1’deki, 19 referans numaralı satır ve EK III Kısım 2’ de yer alan; 17, 23, 40, 42 referans numaralı satırlar kaldırılmış, EK III Kısım 1’deki 1a ve 8 referans numaralı satırlar,  EK II de yer alan şekilde,  EK III Kısım 2 g sütununda yer alan 31/12/2005 tarihi;1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ve 60 referans numaraları için 31/12/2007 olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK IV Kısım 1’deki, CI 12150, CI 20170 ve CI 27290, boyar madde listesinden çıkarılmıştır.

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan  EK VI Kısım 1’deki listenin 53 referans numaralı satırı, EK-III’ te  yer aldığı şekilde değiştirilmiş ve aynı listeye EK III’ de  yer alan 57 referans numaralı satır eklenmiştir. 

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK VII Kısım 1’ine, EK IV’ te  yer alan 28 referans numaralı satır  eklenmiştir.

             MADDE 8 – Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesi yayımı tarihinden itibaren 30 gün sonra, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

 

EK  I

a-)

 

Referans no

 

 

Kimyasal İsmi

 

CAS No

EC No

 

 

459

 

Tetracarbonylnickel

 

 

13463-39-3

 

 

460

 

 

Nickel sulphide

 

16812-54-7

 

 

944           

 

Fuel oil, residual

 

684476-33-5

 

 

b-)

 

663

 “(2RS,3RS)-3-(2-Chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxirane (Cas No 133855-98-8)”

687

 “Dinitrotoluen teknik kalite (Cas No 121-14-2)”

1107

“C.I Solvent yellow 14 (CAS No 842-07-9)”

1127

“Mineral yün, bu EK’te spesifik olarak belirtilen yerler dışında; [alkalin oksit ve toprak alkali oksit içeren rast gele dizilimli el yapımı silika fiberleri (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) ağırlıkça  %18’den fazla içeren]”

 

1128

“Acetophenone, formaldehyde, cyclohexylamine, methanol ve acetic acid reaksiyon ürünleri (EC No 406-230-1)”

1131

“Trisodiumbis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxidophenylazo)-3-sulfonato-1-naphtholato) chromate(1-) (EC No 400-810-8)”

 

1132

   “4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenol,4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)-phenoxy)2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)-phenoxy-2-hydroxypropyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenol,4-allyl-6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-oxypropyl)phenoxy)phenol ve 4-allyl-6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)-phenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy)2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)phenol karışımı (EC No 417-470-1)”

 

 

c-)

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki maddelerin yer aldığı kozmetik ürünlerin 1 Aralık 2006 tarihinden itibaren satışı yasaktır.

 

 

 

 

 

 

Referans no

Kimyasal İsmi

CAS No

EC No

1133

Costus root oil (Saussurea lappa Clarke) parfüm bileşeni olarak kullanıldığında

8023-88-9

1134

7-Ethoxy-4-methylcoumarin, parfüm bileşeni olarak kullanıldığında

87-05-8

1135

Hexahydrocoumarin, parfüm bileşeni olarak kullanıldığında

700-82-3

1136

Peru balsam (INCI: Myroxylon pereirae) parfüm bileşeni olarak kullanıldığında

8007-00-9

1137

isobutyl nitrite

542-56-3

1138

 

isoprene (stabilize)

(2-methyl-1,3-butadiene)

78-79-5

 

1139

 

1-bromopropane

n-propyl bromide

 

106-94-5

 

1140

chloroprene (stabilize)

(2-chlorobuta-1,3-diene)

 

126-99-8

 

1141

1,2,3-trichloropropane

 

96-18-4

 

 

1142

ethylene glycol dimethyl ether

(EGDME)

110-71-4

 

1143

dinocap (ISO)

39300-45-3

 

 

1144

diaminotoluene, teknik ürünü - [4-methyl-m-phenylene

diamine] (1) ve [2-methyl-m-phenylene diamine] (2)

methyl-phenylenediamine karışımı

25376-45-8

 

1145

p-chlorobenzotrichloride

 

5216-25-1

 

1146

diphenylether; octabromo türevi

 

32536-52-0

 

1147

1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane

triethylene glycol dimethyl ether (TEGDME)

 

112-49-2

 

1148

tetrahydrothiopyran-3-carboxaldehyde

 

61571-06-0

 

1149

4,4′-bis(dimethylamino)benzophenone

(Michler's ketone)

90-94-8

 

1150

 oxiranemethanol, 4-methylbenzene-sulfonate, (S)-

 

70987-78-9

 

 

1151

1,2-benzenedicarboxylic acid, dipentylester, dallı ve düz  zincirli[1]

 

n-pentyl-isopentylphthalate [2]

 

di-n-pentyl phthalate [3]

 

diisopentylphthalate [4]

 

 

84777-06-0 [1]

 

-[2]

 

131-18-0 [3]

 

605-50-5 [4]

 

1152

benzyl butyl phthalate(BBP)

 

 

85-68-7

1153

1,2-benzenedicarboxylic acid di-C 7-11, dallı ve düz  zincirli alkil esterleri

 

68515-42-4

 

1154

disodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-

hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl) pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzenesulfonate ve trisodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatophenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzenesulfonate karışımı

 

EC No 402-660-9

 

1155

(methylenebis(4,1-phenylenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,2-dihydro-

6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1′-dipyridinium dichloride

dihydrochloride

 

EC No 401-500-5

 

1156

2-[2-hydroxy-3-(2-chlorophenyl)carbamoyl-1-naphthylazo]-7-[2-hydroxy-

3-(3-methylphenyl)-2-[2-hydroxy-3-(3-methylphenyl)-carbamoyl-1-

naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylphenyl)-carbamoyl-1-naphthylazo]

fluoren-9-one

 

EC No 420-580-2

 

1157

azafenidin

 

68049-83-2

 

1158

2,4,5-trimethylaniline [1]

 

2,4,5-trimethylaniline hydrochloride [2]

 

137-17-7 [1]

 

[2] 21436-97-5 [2]

 

1159

4,4′-thiodianiline ve tuzları

 

139-65-1

 

1160

4,4′-oxydianiline (p-aminophenyl ether) ve tuzları

 

101-80-4

 

1161

N,N,N′,N′-tetramethyl-4,4′-methylendianiline

101-61-1

1162

6-methoxy-m-toluidine

(p-cresidine)

 

 

120-71-8

 

1163

3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine

143860-04-2

1164

1,3,5-tris(3-aminomethylphenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-

2,4,6-trione ve 3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione oligomerleri karışımı

 

 

EC No 421-550-1

 

 

 

1165

2-nitrotoluene

 

 

88-72-2

1166

tributyl phosphate

 

126-73-8

 

1167

naphthalene

91-20-3

1168

nonylphenol [1]

 

4-nonylphenol, dallı yapıda [2]

 

25154-52-3 [1]

 

84852-15-3 [2]

 

1169

 

1,1,2-trichloroethane

 

 

79-00-5

1170

 

Pentachloroethane

76-01-7

 

1171

vinylidene chloride

(1,1-dichloroethylene)

75-35-4

 

1172

allyl chloride

(3-chloropropene)

107-05-1

 

1173

1,4-dichlorobenzene

(p-dichlorobenzene)

106-46-7

 

1174

bis(2-chloroethyl) ether

 

111-44-4

 

1175

phenol

 

108-95-2

 

1176

bisphenol A

(4,4′-isopropylidenediphenol)

80-05-7

 

1177

trioxymethylene(1,3,5-trioxan)

 

110-88-3

 

1178

propargite (ISO)

 

2312-35-8

 

1179

1-chloro-4-nitrobenzene

100-00-5

1180

molinate (ISO)

 

2212-67-1

 

1181

fenpropimorph

67564-91-4

1182

epoxiconazole

 

133855-98-8

 

1183

methyl isocyanate

 

624-83-9

 

1184

N,N-dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate

118612-00-3

1185

O,O′-(ethenylmethylsilylene) di[(4-methylpentan-2-one) oxime]

 

EC No 421-870-1

 

1186

4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinol-4-

yl-tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate) ve 4-(7-

hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinolbis(6-diazo-5,6-dihydro-5-

oxonaphthalen-1-sulfonate) 2:1 oranında karışımı

140698-96-0

 

1187

4,4′-methylenebis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol]reaksiyon ürünü ve 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naphthalenesulfonate(1:2) ve 4,4′-methylenebis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylphenol] reaksiyon ürünü ve 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalenesulfonate (1:3) karışımı

EC No 417-980-4

1188

malachite green hydrochloride [1]

 

malachite green oxalate [2]

 

569-64-2 [1]

 

18015-76-4 [2]

1189

1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol

 

107534-96-3

 

1190

5-(3-butyryl-2,4,6-trimethylphenyl)-2-[1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxycyclohex-

2-en-1-one

138164-12-2

 

1191

trans-4-phenyl-L-proline

 

96314-26-0

 

1192

bromoxynil heptanoate (ISO)

 

56634-95-8

 

1193

5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl) azo]-2,5-

diethoxyphenyl)azo]-2-[(3-phosphonophenyl)azo]benzoic acid ve 5-[(4-

[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-3-

[(3-phosphonophenyl) azo]benzoic acid karışımı

 

163879-69-4

 

1194

 

 

 

 

2-{4-(2-ammoniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-(5-methyl-2-methoxy-4-

sulfamoylphenylazo)-2-sulfonatonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-

ylamino}-2-aminopropyl formate

EC No 424-260-3

 

 

 

 

1195

 

5-nitro-o-toluidine [1]

5-nitro-o-toluidine hydrochloride [2]

99-55-8 [1]

51085-52-0 [2]

1196

1-(1-naphthylmethyl)quinolinium

65322-65-8

1197

(R)-5-bromo-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl

methyl)-1H-indole

143322-57-0

 

1198

pymetrozine (ISO)

 

123312-89-0

 

1199

 

oxadiargyl (ISO)

 

39807-15-3

 

1200

chlorotoluron

(3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-dimethylurea)

 

15545-48-9

1201

N-[2-(3-acetyl-5-nitrothiophen-2-ylazo)-5-diethylaminophenyl] acetamide

 

EC No 416-860-9

 

1202

1,3-bis(vinylsulfonylacetamido)-propane

 

 

93629-90-4

 

1203

p-phenetidine (4-ethoxyaniline)

 

156-43-4

 

1204

m-phenylenediamine ve tuzları

 

108-45-2

 

1205

kalıntıları(coal tar), creosote oil distn., a/a cinsinden % 0,005’den  fazla benzo[a]pyrene içeriyorsa

 

 

92061-93-3

 

1206

creosote oil, acenaphthene fraction, wash oil, a/a cinsinden % 0,005’den  fazla benzo[a]pyrene içeriyorsa

 

90640-84-9

 

1207

creosote oil, a/a cinsinden % 0,005’den  fazla benzo[a]pyrene içeriyorsa

61789-28-4

1208

creosote, a/a cinsinden % 0,005’den  fazla benzo[a]pyrene içeriyorsa

8001-58-9

 

1209

creosote oil, high-boiling distillate, wash oil, a/a cinsinden % 0,005’den  fazla benzo[a]pyrene içeriyorsa

 

70321-79-8

 

 

1210

ekstract kalıntıları (coal), creosote oil acid, wash oil ekstract kalıntısı, a/a cinsinden % 0,005’den  fazla benzo[a]pyrene içeriyorsa

 

122384-77-4

 

1211

creosote oil, low-boiling distillate, wash oil, a/a cinsinden % 0,005’den  fazla benzo[a]pyrene içeriyorsa

70321-80-1

 

 

1212

6-Methoxy-2,3-Pyridinediamine ve HCl  tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

94166-62-8

 

1213

2,3-Naphthalenediol, saç boyalarında kullanıldığında

92-44-4

1214

 

2,4-Diaminodiphenylamine, saç boyalarında kullanıldığında

136-17-4

 

1215

 

 

2,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-3,5-Pyridinediamine  ve  HCl tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

117907-42-3

 

1216

 

2-Methoxymethyl-p-Aminophenol  ve  HCl tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

29785-47-5

 

1217

 

4,5-Diamino-1-Methylpyrazole  ve  HCl  tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

20055-01-0

 

1218

4,5-Diamino-1-((4-Chlorophenyl)Methyl)-1H-Pyrazole Sulfate, saç boyalarında kullanıldığında

163183-00-4

1219

4-Chloro-2-Aminophenol, saç boyalarında kullanıldığında

95-85-2

 

1220

4-Hydroxyindole, saç boyalarında kullanıldığında

2380-94-1

1221

4-Methoxytoluene-2,5-Diamine ve HCl tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

56496-88-9

 

1222

5-Amino-4-Fluoro-2-Methylphenol Sulfate, saç boyalarında kullanıldığında

163183-01-5

1223

N,N-Diethyl-m-Aminophenol, saç boyalarında kullanıldığında

91-68-9

 

1224

N,N-Dimethyl-2,6-Pyridinediamine ve HCl tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

 

 

1225

N-Cyclopentyl-m-Aminophenol, saç boyalarında kullanıldığında

104903-49-3

 

1226

N-(2-Methoxyethyl)-p-phenylenediamine ve HCl  tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

72584-59-9

 

1227

2,4-Diamino-5-methylphenetol ve HCl tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

113715-25-6

 

1228

1,7-Naphthalenediol, saç boyalarında kullanıldığında

575-38-2

1229

3,4-Diaminobenzoic acid, saç boyalarında kullanıldığında

619-05-6

1230

2-Aminomethyl-p-aminophenol ve HCl tuzları, saç boyalarında kullanıldığında

79352-72-0

1231

Solvent Red 1 (CI 12150), saç boyalarında kullanıldığında

1229-55-6

1232

Acid Orange 24 (CI 20170), saç boyalarında kullanıldığında

1320-07-6

1233

Acid Red 73 (CI 27290), saç boyalarında kullanıldığında

5413-75-2

                  (1) Her bir bileşen için EK II’nin 364 no’lu satırı da dikkate alınmalıdır.

                  (2) Her bir bileşen için EK II’nin 413 no’lu satırı da dikkate alınmalıdır.

 

 

           EK  II

 

Referans no

Kimyasal İsmi

1a satır, b kolonu

Boric acid, boratlar ve (tetraboratlar EK II’de 1184 referans no’lu madde hariç)”

8 satır, b kolonu

“p –Phenylene diaminler, bunların azota bağlı türevleri ve onların tuzları: o- Phenylene diaminler ve bunların azota bağlı türevleri (5) {bu eklerde verilen diğer türevler hariç olmak üzere}”

 

 

 

 

           EK  III

 

Referans

No

Madde

İzin verilen maksimum

konsantrasyon

Diğer sınırlamalar ve istekler

Etiket üzerinde belirtilmesi gereken kullanma talimatı ve tedbirler

a

b

c

d

e

 

53

 

Benzethonium

Chloride (INCI)

 

% 0.1

 

(a) durulanan ürünler

(b)ağız bakım ürünleri dışında durulanmayan ürünler

 

57

 

 

 

 

Methylisothia-zolinone

(INCI)

 

%0.01

 

 

 

 

 

           EK IV

 

Referans

No

Madde

İzin verilen maksimum

konsantrasyon

Diğer sınırlamalar ve istekler

Etiket üzerinde belirtilmesi gereken kullanma talimatı ve tedbirler

a

b

c

d

e

 

28

 

Benzoic Acid, 2-[-4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]-,

hexylester

(INCI: Diethylamino

Hydroxybenzoyl Hexyl

Benzoate;

no CAS 302776-68-7)

%10 güneşten korunma ürünlerinde