11 Ekim 2006 Tarihli ve 26316 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2006/10994 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu Hamillerine Vize Muafiyeti Tanınması ve Umuma Mahsus Pasaport Hamillerine Vize Kolaylıkları Sağlanmasına Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2006/11042 Milli Savunma Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin 2003/6392 Sayılı Kararnamenin Eki Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

— Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/5 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ