10 Ekim 2006 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26315

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                             9 Ekim 2006

               B.02.0.PPG.0.12-305-13306

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 10 Ekim 2006 tarihinden itibaren İspanya, Belçika ve Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      9 Ekim 2006

           B.01.0.KKB.01-06-266-2006-715

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 9 Ekim 2006 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-13306 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Ekim 2006 tarihinden itibaren İspanya, Belçika ve Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI