10 Ekim 2006 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26315

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                                  T.C.

                        BAŞBAKANLIK                                                                                                             9 Ekim 2006

               B.02.0.PPG.0.12-305-13305

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 10 Ekim 2006 tarihinde Endonezya’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

—————

                                  T.C.

                 CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      9 Ekim 2006

           B.01.0.KKB.01-06-265-2006-714

 

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 9 Ekim 2006 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-13305 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Ekim 2006 tarihinde Endonezya’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI