8 Ekim 2006 Tarihli ve 26313 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2006/10920   Türkiye-Bulgaristan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2006/10975   Karadeniz Ekonomik İşbirliği Katılımcı Devletleri Arasında Suçla, Özellikle Örgütlü Suç Türleriyle Mücadelede İşbirliği Anlaşmasına Ek Terörizmle Mücadele Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2006/10978   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, YüksekDüzeyli İşbirliği Komisyonu Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

2006/11022   Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında İmzalanan, Ankara ve Duşanbe’de Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokol’un Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİK

—  Kent Konseyi Yönetmeliği

—  Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği