6 Eylül 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26281

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu:     Ulusal Adres Veritabanının

                            Oluşturulması

GENELGE

2006/26

             Ülkemizde yerleşim yeri nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulduğu ve nüfus hareketlerinin izlenebildiği bir kayıt sisteminin kurulması, hükümetimizin Acil Eylem Planında ve e-dönüşüm Türkiye projesinde yer alan Ulusal Adres Veritabanının oluşturularak MERNİS kayıtları ile eşleştirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanun gereği çıkarılan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik ile bu yeni sistemin kurulması sırasında yapılacak iş ve işlemler ve bunları yerine getirecek sorumlu kuruluşlar belirlenmiş ve valilerin, büyükşehir ve il belediye başkanlarının katılımıyla 18 Ağustos 2006 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen toplantıyla çalışmalar başlatılmıştır.

             Bu yeni sistem, adrese dayalı kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin yanı sıra sokağa çıkma yasağına gerek kalmadan nüfusun güncel olarak tespit edilmesine imkan sağlayacaktır. Söz konusu sistemin kurulabilmesi için öncelikle 5429 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereğince illerde valiler, ilçelerde kaymakamların başkanlığında birer yürütme komitesi oluşturulacaktır. Belediye ve il özel idareleri tarafından Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik uyarınca gerekli numaralama çalışmaları yapılacak ve bu adres bilgileri Türkiye İstatistik Kurumu'nun hazırladığı Ulusal Adres Veritabanına aktarılacaktır.

             Ulusal Adres Veritabanına aktarılan yerleşim yerlerinden başlanmak üzere, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılacak alan uygulaması ile ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın adresleri, MERNİS kayıtlarıyla eşleştirilerek Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kurulacaktır.

             Numaralama çalışmalarının 31 Aralık 2006, diğer tüm çalışmaların 30 Haziran 2007 tarihine kadar tamamlanabilmesi için vali, kaymakam ve belediye başkanları tarafından konuya gereken hassasiyetin gösterilerek bu kapsamda İçişleri Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanacak genelgelerde yer alacak hususların zamanında ve titizlikle yerine getirilmesi için her türlü önlemin alınmasını önemle rica ederim.

 

 

 

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan