27 Ağustos 2006 Tarihli ve 26272 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

2006/10857  Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Yönetmelik

—  Güllük Liman Yönetmeliği

—  Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

—  Beykent Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik