23 Ağustos 2006 Tarihli ve 26268 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2006/10862  Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2006/10863  Emniyet Genel Müdürlüğü Bünyesinde Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Kastamonu İli Çatalzeytin İlçesinde, “Çatalzeytin Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü” ve Bu Müdürlüğe Bağlı Olarak (5) Adet Şube Müdürlüğü Kurulması ile 2006/10840 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİK

—  Jandarma Genel Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

GENELGELER

—  Küresel Bir Grip Salgını (Pandemi) Konusunda Yapılması Gereken Hazırlıklar ile İlgili 2006/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

—  KEK Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2006/24 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

—  Lübnan’a Yardım Kampanyası ile İlgili 2006/25 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞ

—  Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği (No: 2006/40)