23 Ağustos 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26268

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu:     KEK Eşbaşkanlıkları

GENELGE

2006/24

 

             Ülkemizin bazı ülkelerle imzaladığı ticari, ekonomik ve sınai işbirliği anlaşmalarının öngörmüş olduğu ikili ticari ve ekonomik konuların en üst ve kapsamlı düzeyde ele alındığı bir platform olan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarının düzenlenmesinde uyulacak esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

             1. Karma Ekonomik Komisyon toplantılarına katılacak heyet başkanları belirlenirken mütekabiliyet ilkesinden hareket edilecek ve yabancı devlet heyet başkanının görevi ve hiyerarşik düzeyi hakkında Dışişleri Bakanlığınca sunulacak bilgiler esas alınacaktır. Bu şekilde karşı taraf heyet başkanının Bakan düzeyinde olması halinde, Türk heyetinin başkanlığı da bir Bakan tarafından üstlenilecek, farklı durumlarda ise eşit düzeyde temsil ilkesi uygulanacaktır.

             2. Bakan düzeyinde yapılacak Karma Ekonomik Komisyon toplantılarına başkanlık edecek Bakanlar ekli listede belirtilmiştir. Listede yer almayan ülkelerle Bakan düzeyinde yapılacak Karma Ekonomik Komisyon Toplantılarına hangi Hükümet Üyesinin başkanlık edeceği Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığının önerisi üzerine Başbakanlık tarafından belirlenerek bir genelge ile duyurulacaktır.

             3. Karma Ekonomik Komisyon toplantılarının tüm hazırlık, müzakere ve izleme çalışmaları Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülecek, toplantı tarihleri ilgili Bakanın onayı alınarak anılan Müsteşarlıkça belirlenecek ve muhatap ülke ile bu konudaki eşgüdüm Dışişleri Bakanlığı kanalıyla sağlanacaktır.

             4. KEK toplantılarında görüşülecek ticari ve ekonomik konular, Dış Ticaret Müsteşarlığının koordinasyonunda ilgili Bakanlıklar, kamu ve özel sektör kuruluşları arasında yapılacak görüşmeler sonucunda belirlenecek, müzakereler bu çerçevede oluşturulacak gündem ve belirlenecek strateji doğrultusunda bütünlük içerisinde yürütülecektir. Böylece bir ülke ile bu konudaki ilişkilerimizin tek elden izlenmesi ve geliştirilmesi sağlanacaktır.

             5. İlgili Bakanlık ve kuruluşlarımız, yabancı ülkelerdeki muhatapları ile ticari ve ekonomik konulardaki görüşme ve toplantılarını, Dış Ticaret Müsteşarlığı ile koordinasyon sağlayarak yapacaklar ve müzakere gücümüzün artırılması amacıyla, bu tür faaliyetlerini ilgili ülke ile gerçekleştirilecek Karma Ekonomik Komisyon toplantıları ile eş zamanlı olarak yapılmasına özen göstereceklerdir.

             17/2/2003 tarihli ve 2003/8, 4/6/2003 tarihli ve 2003/34, 4/8/2003 tarihli ve 2003/43, 10/9/2003 tarihli ve 2003/45, 24/1/2005 tarihli ve 2005/1, 22/3/2006 tarihli ve 2006/10 sayılı genelgeler ile 6/6/2005 tarihli ve 2005/17 sayılı genelgenin (B) maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                                                  Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

 

 

K.E.K. LİSTESİ

ADI VE SOYADI

BAKANLIĞI

KEK KONUSUNDA GÖREVLENDİRİLDİĞİ ÜLKELER

ÜLKE SAYISI

ABDÜLLATİF ŞENER

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI

Y.Zelanda, Slovenya, Yemen, Çek Cumhuriyeti,

4

MEHMET ALİ ŞAHİN

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI

Endonezya, Malezya, Slovakya,

3

MEHMET AYDIN

DEVLET BAKANI

Tacikistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan

5

BEŞİR ATALAY

DEVLET BAKANI

Bosna-Hersek, Senegal, Umman, İspanya, Kırgızistan

5

ALİ BABACAN

DEVLET BAKANI

Fransa, G.Kore, Arjantin, Avustralya,

4

NİMET ÇUBUKÇU

DEVLET BAKANI

Dominik Cumhuriyeti, Jamaika, Arnavutluk, Makedonya

4

KÜRŞAD TÜZMEN

DEVLET BAKANI

Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Irak, İran, Rusya Fed, Romanya, Suriye, Ukrayna, Gürcistan, Moğolistan, Libya, Yunanistan, Mısır, Sudan, İsrail

15

CEMİL ÇİÇEK

ADALET BAKANI

Sierra Leone, Nijerya, Portekiz, Küba

4

M.VECDİ GÖNÜL

MİLLİ SAVUNMA BAKANI

Uruguay, Venezüella, Filipinler, Myanmar

4

ABDÜLKADİR AKSU

İÇİŞLERİ BAKANI

Avusturya, Vietnam, Uganda, Sırbistan

4

KEMAL UNAKITAN

MALİYE BAKANI

S.Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Şili, Bolivya, Brezilya, Meksika, Kuveyt

9

HÜSEYİN ÇELİK

MİLLİ EĞİTİM BAKANI

Pakistan, Bangladeş, Malta

3

FARUK NAFİZ ÖZAK

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI

Afganistan, Sri Lanka, Kolombiya

3

RECEP AKDAĞ

SAĞLIK BAKANI

Gambiya, Gana, Macaristan, Lübnan

4

BİNALİ YILDIRIM

ULAŞTIRMA BAKANI

Çad, Etyopya, Polonya, Fildişi Sahili, Moritanya

5

MEHMET MEHDİ EKER

TARIM VE KÖYİŞ. BAKANI

Estonya, Litvanya, Letonya, Tanzanya

4

MURAT BAŞESGİOĞLU

ÇALIŞMA VE SOS. GÜV.BAKANI

Gabon, Kamerun, Kongo Cum.

3

ALİ COŞKUN

SANAYİ VE TİC. BAKANI

Kamboçya, Hırvatistan, Ürdün, Cezayir, Karadağ

5

M.HİLMİ GÜLER

ENERJİ VE TABİİ KAY.BAKANI

G.Afrika, Hindistan, Moldova, Tayland, Kenya

5

ATİLLA KOÇ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI

Belarus, Fas, Tunus, Madagaskar

4

OSMAN PEPE

ÇEVRE VE ORMAN BAKANI

Cibuti, Eritre, Somali, Finlandiya, Gine, Mali, Kongo Dem.Cum.

7

TOPLAM ÜLKE SAYISI

 

 

104