17 Ağustos 2006 Tarihli ve 26262 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2006/10855 Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

2006/10827 Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’ye Çekince Konulması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİK

— Bankalarda Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Bilgi Sistemleri Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi ÖZKÖK’e Devlet Şeref Madalyası  Verilmesi Hakkında Tebliğ

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 362)

— İthal Ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/56)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/5 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2006/39)

— Basın İlan Kurumu Prensip Kararı (No:176)