16 Ağustos 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26261

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10849

             8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 1/8/2006 tarihli ve 4414 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/8/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                  M. AYDIN                        B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.          Devlet Bakanı

              A. BABACAN                                  M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

                  C. ÇİÇEK                                        A. AKSU                                     A.AKSU                       K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                         Milli Savunma Bakanı V.                     İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                                   M. M. EKER                        M. BAŞESGİOĞLU                    A. COŞKUN

                         Tarım ve Köyişleri Bakanı        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı     Sanayi ve Ticaret Bakanı

                                   M.H.GÜLER                                  A. KOÇ                                  O. PEPE

                    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı

 

7/8/2006 TARİHLİ VE 2006/10849 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

 

             MADDE 1 – 28/1/2002  tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 10 – 25-26-27 Ağustos 2006 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olan Formula 1 Yarışı nedeniyle, 26 Ağustos Cumartesi ve 27 Ağustos Pazar günleri 07.00 - 20.00 saatleri arasında, İstanbul-Samandıra, Kurtköy, Şekerpınar ve Çamlıca gişelerinden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”

             MADDE 2 –Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 –Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.