16 Ağustos 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26261

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10848

             Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında İstanbul İli Büyükçekmece İlçesinde bir adet Tapu Sicil Müdürlüğü kurulması; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 22/5/2006 tarihli ve 885 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/8/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                  M. AYDIN                        B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.          Devlet Bakanı

              A. BABACAN                                  M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

                  C. ÇİÇEK                                        A. AKSU                                     A.AKSU                       K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                         Milli Savunma Bakanı V.                     İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                                   M. M. EKER                        M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                         Tarım ve Köyişleri Bakanı        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                                   M.H.GÜLER                                  A. KOÇ                                      O. PEPE

                    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı