16 Ağustos 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26261

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10846

             Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait dolu ve boş kadrolarda ekli cetvellerde belirtildiği şekilde değişiklik yapılması; Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 28/7/2006 tarihli ve 11745 sayılı yazısı üzerine, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/8/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                      M. AYDIN                        B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.          Devlet Bakanı

              A. BABACAN                                  M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

                  C. ÇİÇEK                                        A. AKSU                                         A.AKSU                       K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                         Milli Savunma Bakanı V.                         İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                                       M. M. EKER                        M. BAŞESGİOĞLU                    A. COŞKUN

                             Tarım ve Köyişleri Bakanı        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı     Sanayi ve Ticaret Bakanı

                                       M.H.GÜLER                                  A. KOÇ                                  O. PEPE

                        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı

 

 

KURUMU    : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI  : MERKEZ

CETVEL        : 3

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

   DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN KADROLARIN                    YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN

                                                                   KADRO         KADRO                     DEĞİŞİKLİK

SINIFI                      UNVANI                 ADEDİ         DERECESİ               KADRO DERECESİ

GİH            MÜFETTİŞ                                 1                   5                                         4

GİH            ŞEF                                               2                   4                                         3

GİH            MEMUR                                      1                   6                                         5

GİH            BİLGİSAYAR İŞLETMENİ       1                   5                                         3

SH              ÇOCUK GELİŞİMCİSİ               1                   3                                         2

TH              TEKNİKER                                 1                   2                                         1

TH              TEKNİSYEN                               1                   5                                         4

AH             AVUKAT                                    1                   3                                         1

                                                          TOPLAM                   9

 

 

 

KURUMU    : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI  : TAŞRA

CETVEL        : 3

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

   DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN KADROLARIN                    YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN

                                                                   KADRO         KADRO                     DEĞİŞİKLİK

SINIFI                      UNVANI                 ADEDİ         DERECESİ               KADRO DERECESİ

GİH            HASTANE MÜDÜR YARD.     1                   3                                         2

GİH            MÜZE ARAŞTIRMACISI         1                   3                                         2

GİH            ŞEF                                               1                   4                                         3

GİH            ŞEF                                               4                   5                                         4

GİH            AYNİYAT SAYMANI               1                   4                                         3

GİH            MEMUR                                    11                   6                                         5

GİH            MEMUR                                      3                   7                                         5

GİH            MEMUR                                      3                   8                                         5

GİH            MEMUR                                      3                   9                                         5

GİH            MEMUR                                      5                   9                                         7

GİH            KOR. VE GÜV. GÖREVLİSİ      1                   9                                         5

GİH            YURT YÖNETİM MEMURU   2                  10                                        6

GİH            DAKTİLOGRAF                        1                  11                                        8

GİH            BİLGİSAYAR İŞLETMENİ       1                   6                                         3

GİH            BİLGİSAYAR İŞLETMENİ       1                   8                                         5

SH              DİŞ TABİBİ                                 1                   5                                         1

TH              ARKEOLOG                               1                   3                                         1

TH              MÜHENDİS                                1                   2                                         1

TH              MÜHENDİS                                1                   4                                         3

TH              MÜHENDİS                                1                   5                                         3

TH              MÜHENDİS                                2                   5                                         4

TH              MÜHENDİS                                2                   8                                         4

TH              MÜHENDİS                                3                   8                                         5

TH              MİMAR                                       1                   8                                         5

TH              FİZİKÇİ                                       1                   3                                         1

TH              TEKNİKER                                 4                   2                                         1

TH              TEKNİKER                                 1                   3                                         1

TH              TEKNİKER                                 2                   3                                         2

TH              TEKNİKER                                 1                   4                                         2

TH              TEKNİKER                                 1                   4                                         3

TH              TEKNİKER                                 1                   6                                         4

TH              TEKNİKER                                 1                   7                                         5

TH              FEN MEMURU                          1                   5                                         3

TH              TEKNİSYEN                               2                   5                                         4

TH              TEKNİSYEN                               1                   6                                         5

TH              TEKNİSYEN                               1                   8                                         5

AH             AVUKAT                                    3                   2                                         1

AH             AVUKAT                                    1                   3                                         2

AH             AVUKAT                                    5                   4                                         3

AH             AVUKAT                                    1                   5                                         3

AH             AVUKAT                                    1                   5                                         4

YH              HİZMETLİ                                  1                   7                                         5

YH              AŞÇI                                             1                   7                                         5

YH              AŞÇI                                             1                   8                                         6

YH              AŞÇI                                             1                  10                                        7

YH              AŞÇI                                             1                  11                                        9

YH              AŞÇI                                             1                  12                                        9

YH              BEKÇİ                                          1                   7                                         5

YH              BEKÇİ                                          2                  10                                        7

                                  TOPLAM                    89

 

 

 

KURUMU    : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI  : MERKEZ

CETVEL        : 4

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

                                  –A–                                                                        –B–

                 MEVCUT KADRONUN                 YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK

SINIFI            UNVANI                    DERECE   ADET   SINIFI                        UNVANI       DERECE       ADET

GİH     MÜFETTİŞ                            1                 11         GİH      MÜFETTİŞ                               5                   10

GİH     MÜFETTİŞ                            2                   2         GİH      KÜTÜPHANECİ                      6                     1

GİH     ARAŞTIRMACI                    1                   2         GİH      MÜZE ARAŞTIRMACASI     1                     1

GİH     MÜTERCİM                          1                   2         GİH      MUSAHHİH                             6                     3

GİH     MÜTERCİM                          5                   2         GİH      MÜTERCİM                            6                     6

GİH     FOTOĞRAFÇI                      5                   1         GİH      BİLGİSİYAR İŞLETMENİ      3                     5

GİH     ŞEF                                          3                 10         GİH      BİLGİSİYAR İŞLETMENİ      5                     7

GİH     MEMUR                                5                   5         GİH      BİLGİSİYAR İŞLETMENİ      6                     2

GİH     MEMUR                                7                   2         GİH      BİLGİSİYAR İŞLETMENİ      7                     7

GİH     SANTRAL MEMURU          5                   1         GİH      BİLGİSİYAR İŞLETMENİ      9                     3

  SH      BİOLOG                                 2                   1          SH       BİOLOG                                    4                     1

  SH      ÇOCUK GELİŞİMCİSİ         1                   1          SH       HEMŞİRE                                 7                     1

  SH      HEMŞİRE                               4                   1          YH       TEKNİSYEN YARDIMCISI    5                     1

  TH     TEKNİKER                            2                   1          YH       TEKNİSYEN YARDIMCISI    8                     2

  TH     TEKNİSYEN                          3                   5

  TH     TEKNİSYEN                          4                   1

  TH     TEKNİSYEN                          7                   1

  YH     HİZMETLİ                            7                   1

                                                     TOPLAM         50                                                                  TOPLAM           50

 

 

 

KURUMU    : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI  : TAŞRA

CETVEL        : 4

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

                                  –A–                                                                        –B–

                 MEVCUT KADRONUN                 YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK

SINIFI            UNVANI                    DERECE   ADET   SINIFI                       UNVANI         DERECE      ADET

  GİH    YURT MÜDÜRÜ                  1                   7          GİH     MÜZE MÜDÜRÜ                    2                    3

  GİH    KÜTÜPHANECİ                   9                   4          GİH     HASTANE MÜDÜR YRD.      2                    2

  GİH    ARAŞTIRMACI                    1                   3          GİH     TEBERRUKAT SAYMANI     1                    1

  GİH    ARAŞTIRMACI                    2                   1          GİH     BİLGİSAYAR İŞLETMENİ      3                    7

  GİH    ARAŞTIRMACI                    3                   1          GİH     BİLGİSAYAR İŞLETMENİ      4                    5

  GİH    KİTAP KATALOGU            9                   2          GİH     BİLGİSAYAR İŞLETMENİ      5                    6

  GİH    ŞEF                                          3                 10          GİH     BİLGİSAYAR İŞLETMENİ      7                    7

  GİH    ŞEF                                          5                   2          SH       BAŞASİSTAN                           3                    1

  GİH    TEBERRUKAT SAYMANI 8                   1          SH       ASİSTAN                                   5                127

  GİH    ANBAR MEMURU              5                   1          SH       KLİNİK ŞEFİ                             1                    2

  GİH    ANBAR MEMURU              7                   1          SH       UZMAN (TAB.UZ.T.GÖ.)      5                    1

  GİH    SANTRAL MEMURU          5                   1          SH       UZMAN TABİP                       1                  19

  GİH    DAKTİLOGRAF                  10                  1          SH       UZMAN TABİP                       2                    6

  GİH    ŞOFÖR                                   5                   1          SH       UZMAN TABİP                       3                    9

  GİH    ŞOFÖR                                   7                   2          SH       UZMAN TABİP                       4                    2

  GİH    ŞOFÖR                                   8                   1          SH       UZMAN TABİP                       5                    7

  GİH    ŞOFÖR                                   9                   1          SH       VETERİNER HEKİM               5                    1

  SH      BAŞASİTAN                          1                   1          SH       BİOLOG                                     5                    1

  SH      TABİP                                    5                   5          TH      MÜHENDİS                              5                    4

  SH      VETERİNER HEKİM            4                   1          TH      MİMAR                                     5                    4

  SH      BİOLOG                                  2                 2

  SH      ECZACI                                   5               13

  SH      ECZACI                                   6                 1

  SH      DİYETİSYEN                          7                 1

  SH      SAĞLIK MEMURU               9                 8

  TH     RESTORATÖR                       9                 5

  TH     ARKEOLOG                           5                 4

  TH     MÜHENDİS                            1                 7

  TH     MİMAR                                   1                 2

  TH     MİMAR                                   3                 2

  TH     DESİNATÖR                           5                 1

  TH     TEKNİKER                             3                 2

  TH     TEKNİKER                           10                 3

  TH     TEKNİSYEN                           3                 2

  TH     TEKNİSYEN                           4                 1

  TH     TEKNİSYEN                           9                 4

  AH     AVUKAT                                1                 1

  AH     AVUKAT                                3                 2

  AH     AVUKAT                                4                 1

  AH     AVUKAT                                5                 1

  AH     AVUKAT                                6                 3

  AH     AVUKAT                                9               12

  YH     TEKNİSYEN YARDIMCISI  8                 6

  YH     HİZMETLİ                             5                  4

  YH     HİZMETLİ                             6                  3

  YH     HİZMETLİ                             7                  2

  YH     HİZMETLİ                             8                  2

  YH     HİZMETLİ                             9                  2

  YH     HİZMETLİ                           10                  3

  YH     HİZMETLİ                           11                  7

  YH     HİZMETLİ                           12                19

  YH     HİZMETLİ                           13                  6

  YH     HASTABAKICI                   11                  2

  YH     HASTABAKICI                   12                  3

  YH     AŞÇI                                      10                  1

  YH     BEKÇİ                                     7                  7

  YH     BEKÇİ                                     8                  3

  YH     BEKÇİ                                     9                  4

  YH     BEKÇİ                                   10                  5

  YH     BEKÇİ                                   12                  1

  YH     BEKÇİ                                   13                10

                                     TOPLAM    215                                                                 TOPLAM                             215

 

KURUMU             : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI           : D. SERMAYE

CETVEL     : 4

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

                                  –A–                                                                        –B–

                 MEVCUT KADRONUN                 YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK

SINIFI            UNVANI                    DERECE   ADET   SINIFI                       UNVANI         DERECE      ADET

  GİH    MEMUR                              7                     6          SH          ODYOLOG                           6                    1

  GİH    MEMUR                              8                     2          SH          FİZYOTERAPİST                5                    1

  GİH    ANBAR MEMURU            5                     2          SH          HEMŞİRE                              9                  12

  GİH    ANBAR MEMURU            6                     1          SH          EBE                                        5                    1

  GİH    ANBAR MEMURU            7                     1          SH          EBE                                        9                    4

  GİH    ANBAR MEMURU            8                     1          SH          SAĞLIK MEMURU             2                    2

  GİH    SATIŞ MEMURU               5                     1          SH          SAĞLIK MEMURU             3                    2

  GİH    SATIŞ MEMURU               7                     2          SH          SAĞLIK MEMURU             9                    2

  GİH    SATIŞ MEMURU               9                     2          SH          SAĞLIK TEKNİSYENİ        5                    2

  GİH    SATIŞ MEMURU              11                    1          SH          SAĞLIK TEKNİSYENİ        6                    2

  GİH    ŞOFÖR                                 7                     2          SH          SAĞLIK TEKNİSYENİ        7                    2

  GİH    ŞOFÖR                                10                    1          SH          SAĞLIK TEKNİSYENİ        8                    2

  GİH    ŞOFÖR                                11                    1          SH          SAĞLIK TEKNİSYENİ        9                  15

  GİH    ŞOFÖR                                12                    2          SH          HEMŞİRE YARDIMCISI     5                    1

  TH     MÜHENDİS                         2                     1          SH          HEMŞİRE YARDIMCISI     6                    1

  TH     MÜHENDİS                         5                     3

  TH     TEKNİKER                          1                     2

  TH     TEKNİKER                          2                     1

  TH     TEKNİKER                          3                     1

  TH     FEN MEMURU                   3                     2

  TH     FEN MEMURU                   5                     1

  TH     FEN MEMURU                   6                     1

  TH     TEKNİSYEN                        3                     3

  TH     TEKNİSYEN                        4                     2

  TH     TEKNİSYEN                        5                     1

  YH     BEKÇİ                                   5                     1

  YH     BEKÇİ                                   7                     4

  YH     BEKÇİ                                   8                     2

                                     TOPLAM                          50                                             TOPLAM                              50