16 Ağustos 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26261

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10840

             Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Kastamonu İlinde Çatalzeytin Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile bu Müdürlüğe bağlı olarak (5) adet şube müdürlüğü kurulması; İçişleri Bakanlığının 1/8/2006 tarihli ve 130978 sayılı yazısı üzerine, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesi ile 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/8/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                      M.AYDIN                    B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.      Devlet Bakanı

              A. BABACAN                                  M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

                  C. ÇİÇEK                                        A. AKSU                                         A.AKSU                   K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                         Milli Savunma Bakanı V.                         İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                   B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                      O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı