10 Ağustos 2006 Tarihli ve 26255 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

— Maliye Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

— Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Afyon Kocatepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

GENELGE

— e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesi ile İlgili 2006/22 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

KURUL KARARI

— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1947 Sayılı Kararı