10 Ağustos 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26255

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu:     e-Devlet Kapısının Kurulması,

                            İşletilmesi ve Yönetilmesi

GENELGE

2006/22

 

             Kamu hizmetlerinin ortak platformda, tek kapıdan (portal) sunumu ve vatandaşın Devlet hizmetlerine elektronik ortamdan güvenli ve etkin bir şekilde erişimini sağlayacak olan e-Devlet Kapısının kurulması, işletilmesi ve yönetilmesi görev ve sorumluluğuna ilişkin 24/3/2006 tarihli ve 2006/10316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 20/4/2006 tarihli ve 26145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

             Kamu hizmetlerini yerine getirmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşların e-Devlet Kapısına entegre edilmesi ile vatandaşın Devlet ile olan işlerinin, çok daha hızlı yürütülmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma veriminin artması ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlanmış olacaktır.

             Anılan Bakanlar Kurulu Kararı ile e-Devlet Kapısının kurulması ve yönetilmesi görev ve sorumluluğu Başbakanlık adına Ulaştırma Bakanlığına verilmiştir. Bu proje kapsamında; kamu hizmetlerinin elektronik ortamda, ortak bir platformda ve vatandaş odaklı sunumu için iş süreçlerinin gözden geçirilmesi, içerik yönetimi, entegrasyon ile ilgili standartlar ve gerekli hukuki düzenlemeler konusundaki çalışmalar, Ulaştırma Bakanlığının koordinasyonunda ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının etkin katılımıyla Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş. tarafından yürütülecektir. Bu çerçevede tüm kamu kurum ve kuruluşları, Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş.’nin talep edeceği her türlü bilgi, belge ve desteği sağlamak ve işin yürütülmesine dair önerilerine de uymakla yükümlüdür.

             Hükümetimizin önem verdiği bu projenin en kısa süre içerisinde bitirilmesi ve aksamaya mahal verilmemesi için, kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli hassasiyetin gösterilerek tüm tedbirlerin alınması ve projenin yürütülmesi konusunda Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş.’ye gerekli desteğin verilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                              RecepTayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan