31 Temmuz 2006 Tarihli ve 26245 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik

— Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Uygulama, Araştırma ve Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Niğde Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Pamukkale Üniversitesi Mantar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği