29 Temmuz 2006 Tarihli ve 26243 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

— Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Muhasebe Yönetmeliği

— İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı Bölümü Hazırlayıcı Birim Lise Devresi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2006/34)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2006/35)

DÜZELTME    (26/6/2006 Tarihli ve 2006/10618 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili)