28 Temmuz 2006 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26242

KURUL KARARI

             Yüksek Planlama Kurulundan:

             Tarih         :  11/7/2006

             Karar No  :  2006/38

             Konu         :  “Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010)” ve “Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010)”.

             Yüksek Planlama Kurulunca;

             Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 23/6/2006 tarih ve MY-59 sayılı yazısı ile Kurula intikal ettirilen e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulunun 1/6/2006 tarih ve 12 sayılı Kararı dikkate alınarak; 2006-2010 Dönemini kapsayan ekli “Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010)”  ile “Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010)”nın kabulüne, 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5 inci maddesine göre karar verilmiştir.

 

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

 

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010)