25 Temmuz 2006 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26239

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu:     Kamu Sertifikasyon Merkezi.

GENELGE

2006/20

             6/9/2004 tarihli ve 25575 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Sertifikasyon Merkezi" konulu 2004/21 sayılı Genelgenin altıncı fıkrasında belirtilen istisnai kurumlara "Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı"nın da eklenerek söz konusu fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür.

             "Söz konusu yapı içerisinde, en üst seviyede bir Kök Sertifika Hizmet Sağlayıcısı ile buna bağlı olarak Kamu Sertifika Hizmet Sağlayıcısı kurulacaktır. Yürüttükleri görevler açısından özel niteliği haiz Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kök sertifika ihtiyaçlarını kurulacak Kök Sertifika Hizmet Sağlayıcısından karşılayacaklar, Kamu Sertifika Hizmet Sağlayıcısı sistemlerini kendi bünyelerinde oluşturabileceklerdir. Diğer kamu kurum ve kuruluşları kurumsal sertifikalarını, Kamu Sertifika Hizmet Sağlayıcısından temin edeceklerdir."

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                  Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan