22 Temmuz 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26236

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                              21 Temmuz 2006

   B.02.0.PPG.0.12-305-9729

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Temmuz 2006 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOǒun dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına,Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                      Mehmet Ali ŞAHİN

                                                                                                                                                            Başbakan V.

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                     21 Temmuz 2006

B.01.0.KKB.01-06-194-2006-549

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 21 Temmuz 2006 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9729 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Temmuz 2006 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOǒun dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına,Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI