21 Temmuz 2006 Tarihli ve 26235 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2006/10683   82 Kişinin Türk Vatandaşlığına Alınması ve Bazı Kararnameler ile Türk Vatandaşlığına Alınan 6 Kişiye İlişkin Hükümlerin İptali Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

—  Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığına, Emekli Orgeneral Çetin DOĞAN’ın Atanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

2006/10507   Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik

—   Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

—   Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarından Malûl Olanlara ve Şehit Olanların Mirasçılarına “Devlet Övünç Madalyası” Verilmesi Hakkında Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2005/78 (5362 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2005/59 Sayılı Kararı

 

DÜZELTME  (Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili)