13 Temmuz 2006 Tarihli ve 26227 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2006/10652 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolüne 2. Ek Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2006/10644  Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mühendislik Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in  Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Millî Savunma, Maliye, Millî Eğitim, Tarım ve Köyişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİK

—  Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/51)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/52)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/53)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/19)

—  İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2006/10)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2002/40 (625 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2006/20 Sayılı Kararı