12 Temmuz 2006 Tarihli ve 26226 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5538  Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2006/10632  Bazı Yerleşim Alanlarının Uygulama Alanı Olarak Tespiti Hakkında Karar

2006/10635  Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2006/10642  Ilısu Barajının Yapımı Dolayısıyla Su Altında Kalacak Olan Batman İli, Hasankeyf İlçe Merkezinin Yeni Yerleşim Yeri Olarak Belirlenen Alanların, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

SINIR TESPİT KARARLARI

—  İçişleri Bakanlığına Ait 3 Adet Sınır Tespit Kararı

 

YÖNETMELİKLER

2006/10654  İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Belgesi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ölçü Kabı Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (75/107/AT)

—  Kültür Yatırım ve Girişimlerinin Nitelikleri ve Nicelikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

—  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

—  Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Okan Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  Okan Üniversitesi Uluslararası Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

GENELGELER

—  Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımına Uygun Duruma Getirilmesi ile İlgili 2006/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

—  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Konulu 2002/25 Sayılı Genelgede Yapılan Değişiklikler ile İlgili 2006/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  Türkiye Atletizm, Türkiye Üniversitesi Sporları, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness, Türkiye Halkoyunları, Türkiye Dağcılık, Türkiye Geleneksel Spor Dalları ve Türkiye Eskrim Federasyonlarına İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Kararlar

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/47)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/48)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/49)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/50)

—  Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 20)

 

12/7/2006 tarihli ve 26226 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, 2006/10585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.