12 Temmuz 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26226

SINIR TESPİT  KARARLARI

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8237

             1 – Çorum İli Merkez İlçesi Merkez Bucağına bağlı Karahisar Köyü ile Mecitözü İlçesi Merkez Bucağına bağlı Tanrıvermiş Köyü arasında kalan iki ilçe arası sınırın, özel krokisinde de gösterildiği üzere,

          "Karabağ Çeşmesinden başlayarak, buradan kuzey batıda bulunan 1043 rakımlı Tatarçalı Tepesine çekilen düz hat, buradan Çitli Köyünden kuzey batıya giden yolun Çorum-Samsun Karayolunu kestiği ve mahallen Çiftli yolu ve Özü denilen noktaya çekilen hat, buradan güney batıda bulunan mahallen Kalafatözü denilen 931 rakımlı İnceöz Tepesine çekilen hat, buradan güneyde bulunan mahallen Değirmenocağı denilen 975.1 rakımlı Değirmen Tepesinde son bulan hat" olarak belirlenmesi,

             5442 sayılı İl İdaresi Kanununun  2. maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

             2 – Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

             3 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

11/7/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                    A. AKSU

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8238

             1 – Malatya İli Hekimhan İlçesi Merkez Bucağına bağlı Koşar Köyünün, aynı ilin Yazıhan İlçesi Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

11/7/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                    A. AKSU

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2006/8239

             1 – Malatya İli Akçadağ İlçesi Merkez Bucağına bağlı Tohma Köyünün, aynı ilin Merkez İlçe Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

11/7/2006

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                    A. AKSU

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı