12 Temmuz 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26226

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10642

             Ilısu Barajının yapımı dolayısıyla su altında kalacak olan Batman İli, Hasankeyf İlçe merkezinin yeni yerleşim yeri olarak belirlenen ve ekli krokide sınırları gösterilen alanın, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 19/6/2006 tarihli ve 8044 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/6/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                           A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                          B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                     M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                        K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                    Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                      M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                           K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                              Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

          R.AKDAĞ                                       F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.                   Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                                A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           B.YILDIRIM                                              A. KOÇ                                              O. PEPE

         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.               Kültür ve Turizm Bakanı                     Çevre ve Orman Bakanı

 

Eki İçin Tıklayınız