12 Temmuz 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26226

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10635

             Ekli listede adları yazılı mahalli idare birliklerinin kurulmasına izin verilmesi; İçişleri Bakanlığının 12/6/2006 tarihli ve 62324 sayılı yazısı üzerine, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/6/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                           A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                          B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                     M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                        K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                    Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                      M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                           K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                              Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                        F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                     Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                    M. M. EKER                                           M. BAŞESGİOĞLU                                A. COŞKUN

          Tarım ve Köyişleri Bakanı                          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

                    M.H.GÜLER                                                     A. KOÇ                                              O. PEPE

     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                        Kültür ve Turizm Bakanı                     Çevre ve Orman Bakanı

 

Eki İçin Tıklayınız