12 Temmuz 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26226

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10632

             Ekli listede belirtilen yerleşim alanlarının 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu uyarınca “Uygulama Alanı” olarak tespiti; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 7/6/2006 tarihli ve 2248 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/6/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                           A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                       B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                     M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                     K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                    Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                      Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                      M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                        K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                              Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                      Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                        F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                        B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                     Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                     Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                                A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                              O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                     Çevre ve Orman Bakanı

 

21/6/2006 TARİHLİ VE 2006/10632 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

             Uygulama Alanı                                                Bağlı Olduğu

             Köy-Belde                                     İlçe                                           İl           

             Cemalettin                                      Boyabat                                   Sinop

             Daylı                                              Boyabat                                   Sinop

             Edil                                                 Boyabat                                   Sinop

             Gazidere                                         Boyabat                                   Sinop

             İmamlı                                            Boyabat                                   Sinop

             Ilıca                                                Boyabat                                   Sinop

             Kayaboğazı                                    Boyabat                                   Sinop

             Okçumemetli                                  Boyabat                                   Sinop

             Osman                                            Boyabat                                   Sinop

             Salar                                               Boyabat                                   Sinop

             Tekke                                             Boyabat                                   Sinop

             Merkez                                          Durağan                                   Sinop

             Aşağıkaracaören                             Durağan                                   Sinop

             İncir                                                Durağan                                   Sinop

             Yandak                                           Durağan                                   Sinop

             Yalnızkavak                                   Durağan                                   Sinop

             Doyran                                           Merkez                                    Edirne

             Elçili                                               Merkez                                    Edirne

             Hüyüklü Tatar                               Merkez                                    Edirne