12 Temmuz 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26226

TEBLİĞ

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

             Karar Tarihi          :  29/6/2006

             Karar No                :  2006/47

             İşyeri                       :  T.C. İstanbul Üniversitesi Basım ve Yayınevi

                                                Müdürlüğü Horhor Cd. Kavalalı Sk. No: 5

                                                Fatih/İSTANBUL

             Tespiti İsteyen       :  Basın-İş Sendikası

             İnceleme                 :  T.C. İstanbul Üniversitesi Basım ve Yayınevi Müdürlüğü’nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerinin İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösterdiği, üniversitelerin yüksek öğretime yönelik faaliyet gösteren eğitim kurumu ve burada yapılan esas işin, eğitim ve öğretim olduğu, üniversitelerin bünyesinde eğitim ve öğretim hizmeti dışında, nitelikleri farklı olan işlerin de yapıldığı ve bu işlerin asıl işe yardımcı işler olarak kabul edildiği, işyerinde rektörlüğe bağlı 27 fakülte ve yüksek okulun, eğitim ve öğretime yönelik bilimsel kitap, dergi, broşürlerinin, ders kitaplarının, antetli sınav kağıdı ve yazışma belgelerinin basım işlerinin yapıldığı, basımevinin idari yapısı ve kuruluş amacı ile yaptığı işler dikkate alındığında, işyerinde yapılan işlerin eğitim ve öğretim amacının gerçekleştirilmesine yönelik ve asıl işe yardımcı iş olarak kabul edilmesi gerektiği, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğünün 17 sıra numaralı "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

             Karar                      : T.C. İstanbul Üniversitesi Basım ve Yayınevi Müdürlüğü’nde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü’nün 17 sıra numaralı "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.