12 Temmuz 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26226

TEBLİĞLER

                Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

ÖZERKLİK KARARI

             1922 yılında Bakanlık Oluru ile kurulan Türkiye Atletizm Federasyonuna, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek-9 uncu maddesi hükmü gereğince Başbakanlık Makamının 28/6/2006 tarihli ve 232 sayılı olurları ile idari ve mali yönden özerklik verilmiştir.

—— • ——

                Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

ÖZERKLİK KARARI

             30/5/1996 tarihli ve 87 sayılı Bakanlık Oluru ile kurulan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonuna, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek-9 uncu maddesi hükmü gereğince Başbakanlık Makamının 28/6/2006 tarihli ve 233 sayılı olurları ile idari ve mali yönden özerklik verilmiştir.

—— • ——

                Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

ÖZERKLİK KARARI

             26/2/1991 tarihli ve 87 sayılı Bakanlık Oluru ile kurulan Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonuna, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek-9 uncu maddesi hükmü ve gereğince Başbakanlık Makamının 28/6/2006 tarihli ve 234 sayılı olurları ile idari ve mali yönden özerklik verilmiştir.

—— • ——

                Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

ÖZERKLİK KARARI

             9/11/2001 tarihli ve 265 sayılı Bakanlık Oluru ile kurulan Türkiye Halk Oyunları Federasyonuna, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek-9 uncu maddesi hükmü gereğince Başbakanlık Makamının 28/6/2006 tarihli ve 235 sayılı olurları ile idari ve mali yönden özerklik verilmiştir.

—— • ——

            Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

ÖZERKLİK KARARI

             1966 yılında Bakanlık Oluru ile kurulan Türkiye Dağcılık Federasyonuna, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek-9 uncu maddesi hükmü gereğince Başbakanlık Makamının 28/6/2006 tarihli ve 236 sayılı olurları ile idari ve mali yönden özerklik verilmiştir.

—— • ——

            Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

ÖZERKLİK KARARI

             20/6/1996 tarihli ve 122 sayılı Bakanlık Oluru ile kurulan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek-9 uncu maddesi hükmü gereğince Başbakanlık Makamının 28/6/2006 tarihli ve 237 sayılı olurları ile idari ve mali yönden özerklik verilmiştir.

—— • ——

            Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

ÖZERKLİK KARARI

             1923 yılında kurulan Türkiye Eskrim Federasyonuna, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek-9 uncu maddesi hükmü gereğince Başbakanlık Makamının 28/6/2006 tarihli ve 238 sayılı olurları ile idari ve mali yönden özerklik verilmiştir.