7 Temmuz 2006 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26221

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/24)

             MADDE 1 – 16/3/2005 tarihli ve 25757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi- Distile Alkollü İçkiler Tebliği’ne aşağıdaki hükümler EK-3 olarak ilave edilmiştir.

 

"                                                               EK – 3

                                           TARIMSAL ETİL ALKOL HAMMADDELERİ

             Tarımsal Etil Alkol Hammaddeleri aşağıda sıralanmıştır.

             a) Yenilebilen meyveler, meyve kısımları,

             b) Yenilebilen sebzeler, sebze kısımları,

             c) Tahıllar,

             ç) Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inulin,

             d) Şeker pancarı, şeker kamışı,

             e) Diğer şekerler, şeker şurupları, karamel, bal,

             f) Melaslar (rengi giderilmiş veya giderilmemiş),

             g) Aromalandırılmış veya renklendirilmiş şekerler, şuruplar, melaslar  (şeker içeren meyve suları hariç)

             ğ) Üzüm şırası (fermentasyonu devam eden veya fermentasyonu alkol ilavesiyle durdurulmuş)

             h) Taze üzüm şarabı,

             ı) Diğer fermente içkiler.                                                                                                      "

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.