7 Temmuz 2006 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26221

TEBLİĞ

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/23)

             MADDE 1 – 2/9/2001 tarihli ve 24511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’nin "Tahıl Unları ve Tahıl Bazlı Ürünlerine Ait Mikrobiyolojik Değerler" başlıklı 2 nolu Eki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK-2

TAHIL UNLARI VE TAHIL BAZLI ÜRÜNLERİNE AİT MİKROBİYOLOJİK DEĞERLER

 

Tahıl unları

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

3

1.0 x 104

1.0 x 105

E. coli*

5

2

< 3

9

Bacillus cereus (kob/g)

5

1

1.0 x 102

1.0 x 104

Clostridium perfringens (kob/g)

5

1

1.0 x 102

1.0 x 104

Rope sporu*

5

3

2500

4500

Küf (kob/g)

5

2

1.0 x 103

1.0 x 104

* EMS tablosuna göre ( /g)

 

Kahvaltılık işlenmiş tahıl ürünleri

 

n

c

m

M

Termofilik bakteri sporu ( /g)

5

2

1.0 x 102

1.0 x 104

Koliform *

5

2

9

95

E. coli  *

5

0

< 3

--

Bacillus cereus (kob/g)

5

2

1.0  x 101

1.0 x 102

Clostridium perfringens (kob/g)

5

2

1.0 x 101

1.0 x 102

Küf (kob/g)

5

2

1.0 x 102

1.0 x 103

* EMS tablosuna göre ( /g)

 

Ekmek

 

n
c
m
M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

2

1.0 x 104

1.0 x 105

Rope sporu*

5

3

2500

4500

Küf (kob/g)

5

2

1.0 x 102

1.0 x 103

* EMS tablosuna göre ( /g)

Dondurulmuş ve dondurulmamış, pişirmeye hazır, erişte,  pizza, börek mantı gibi ürünler

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

2

1.0 x 104

1.0 x 105

Koliform*

5

2

95

210

E. coli *

5

0

<3

--

Staphylococcus aureus (kob/g)

5

2

1.0 x 101

1.0 x 102

Clostridium perfringens** (kob/g)

5

2

1.0 x 101

1.0 x 102

Rope sporu*

5

2

2500

4500

Küf (kob/g)

5

2

1.0 x 102

1.0 x 103

* EMS tablosuna göre ( /g)

**Et ve et ürünleri kullanılanlarda

Sade bisküvi, kraker peksimet ve benzerleri

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

2

1.0 x 102

1.0 x 103

 

 

Dolgulu, kaplanmış bisküvi ve gofret

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

2

1.0 x 103

1.0 x 104

Koliform

5

2

9

95

E. coli *

5

0

<3

--

Clostridium perfringens (kob/g)

5

1

0

1.0 x 101

Küf (kob/g)

5

2

1.0  x 102

1.0 x 103

* EMS tablosuna göre ( /g)

 

Makarna

 

n

c

m

M

Aerobik mezofilik bakteri (kob/g)

5

2

1.0 x 103

1.0 x 104

Salmonella spp.*

5

0

25 g’da bulunmayacak

Staphylococcus aureus (kob/g)

5

2

1.0 x 101

1.0 x 102

Küf (kob/g)

5

2

1.0 x 102

1.0 x 103

*yumurtalı veya çeşnililerde

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.