7 Temmuz 2006 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26221

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2006/10578

             Ekli listede tarihleri ve sayıları yazılı kararnamelerle Türk vatandaşlığı kaybettirilen 2 kişiye ilişkin hükümlerin iptali; İçişleri Bakanlığı’nın 29/5/2006 tarihli ve 50826 sayılı yazısı üzerine, 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 44 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/6/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                 Başbakan

                  A. GÜL                                         A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                          B. ATALAY

  Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

            A. BABACAN                                  M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                        K. TÜZMEN

             Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet  Bakanı

                C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                           K. UNAKITAN

             Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

                H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM

         Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                                 M. M. EKER                                     A. AKSU                             A. COŞKUN

                       Tarım ve Köyişleri Bakanı         Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.   Sanayi ve Ticaret Bakanı

                                 M.H.GÜLER                                      A. KOÇ                                  O. PEPE

                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı         Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı

            

  LİSTE

SIRA NO

SOYADI ADI

BABA ADI

D.TARİHİ

D.YERİ

1

TANSU Yılmaz

Mustafa

1945

Adana

4/7/2003 tarih ve 2003/5898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin 384 üncü sırasında kayıtlı,

2

SÜRMELİ Mehmet Nuri

İbrahim Halil

1957

Ömeran

5/3/1997 tarih ve 1997/9240 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin 48 inci sırasında kayıtlı,