7 Temmuz 2006 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26221

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2006/10553

             Telekomünikasyon Kurumuna ait dolu ve boş kadrolarda ekli cetvellerde belirtildiği şekilde değişiklik yapılması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 24/5/2006 tarihli ve 8346 sayılı yazısı üzerine, 2813 sayılı Telsiz Kanununun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/5/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

  Recep Tayyip ERDOĞAN

                 Başbakan

                  A. GÜL                                         A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

  Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

              B.ATALAY                                    M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

           Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

                C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                       K. UNAKITAN

             Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

         Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                             M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                   Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                             M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                      O. PEPE

              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

KURUMU             : TELEKOMÜNİKASYON KURUMU

TEŞKİLATI           : MERKEZ

CETVEL    : 3

 

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

 

            DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN KADROLARIN           YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN

                                                                        KADRO    KADRO                      DEĞİŞİKLİK

SINIFI    UNVANI                                       ADEDİ      DERECESİ             KADRO DERECESİ

GİH        TELEKOMÜNİKASYON UZM      1                  2                                      1

GİH        TELEKOMÜNİKASYON  UZM     1                  3                                      2

GİH        ÇÖZÜMLEYİCİ                                 1                  3                                      2

GİH        TELEKOMÜNİKAS.UZM.YR         2                  9                                      8

GİH        ŞEF                                                      2                  4                                      3

GİH        ŞEF                                                      3                  5                                      4

GİH        ŞEF                                                      1                  6                                      5

GİH        MEMUR                                             2                  6                                      5

GİH        MEMUR                                             3                  7                                      6

GİH        ŞOFÖR                                                2                  6                                      5

SH           HEMŞİRE                                           1                  2                                      1

TH          TELEKOMÜNİKASYON UZM      2                  2                                      1

TH          TELEKOMÜNİKASYON UZM      2                  3                                      2

TH          TELEKOMÜNİKASYON UZM      1                  4                                      3

TH          TELEKOMÜNİKASYON UZM      1                  5                                      4

TH          TELEKOMÜNİKASYON UZM      1                  6                                      5

TH          MÜHENDİS                                       2                  2                                      1

TH          MÜHENDİS                                       2                  4                                      3

TH          MÜHENDİS                                       1                  5                                      3

TH          MÜHENDİS                                       2                  5                                      4

TH          FİZİKÇİ                                              2                  2                                      1

TH          TEKNİKER                                        1                  4                                      3

TH          TEKNİSYEN                                      2                  4                                      3

TH          TEKNİSYEN                                      1                  5                                      3

TH          TEKNİSYEN                                      2                  5                                      4

TH          TEKNİSYEN                                      2                  7                                      5

AH          AVUKAT                                           1                  5                                      4

                                                                        ———

                           TOPLAM                                44

 

KURUMU             : TELEKOMÜNİKASYON KURUMU

TEŞKİLATI           : TAŞRA

CETVEL                : 3

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

 

                DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN KADROLARIN       YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN

                                                                        KADRO    KADRO                         DEĞİŞİKLİK

SINIFI    UNVANI                                       ADEDİ      DERECESİ                KADRO DERECESİ

GİH        TELEKOMÜNİKASYON UZM     1                     2                                       1

GİH        TELEKOMÜNİKASYON UZM     1                     4                                       3

GİH        TELEKOMÜNİKASYON UZM     1                     5                                       1

GİH        TELEKOMÜNİKASYON UZM     1                     6                                       5

GİH        ŞEF                                                     1                     4                                       3

GİH        VEZNEDAR                                      1                     5                                       4

GİH        BİLGİSAYAR İŞLETMENİ             2                     4                                       3

GİH        BİLGİSAYAR İŞLETMENİ             1                     6                                       3

TH          TELEKOMÜNİKASYON UZM     1                     3                                       1

TH          TELEKOMÜNİKASYON UZM     1                     4                                       3

TH          MÜHENDİS                                      2                     2                                       1

TH          MÜHENDİS                                      2                     3                                       2

TH          MÜHENDİS                                      1                     4                                       2

TH          MÜHENDİS                                      1                     5                                       4

TH          MÜHENDİS                                      1                     6                                       3

TH          FİZİKÇİ                                             1                     2                                       1

TH          FİZİKÇİ                                             1                     3                                       2

TH          TEKNİKER                                       1                     2                                       1

TH          TEKNİKER                                       1                     3                                       2

TH          TEKNİKER                                       1                     4                                       3

TH          TEKNİKER                                       1                     6                                       5

TH          TEKNİSYEN                                     1                     4                                       3

TH          TEKNİSYEN                                     3                     5                                       4

                                                                       ———

                           TOPLAM                               28

 

KURUMU             : TELEKOMÜNİKASYON KURUMU

TEŞKİLATI           : MERKEZ

CETVEL                 : 4

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

                               – A –                                                                     – B –

              MEVCUT KADRONUN                 YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK

SINIFI UNVANI                  DERECE ADET   SINIFI                                          UNVANI DERECE           ADET

 GİH    ŞOFÖR                            5           1       GİH    TELEKOMÜNİKASYON UZM        2     4

 TH      MÜHENDİS                   4           2      

 YH      BEKÇİ                             5           1

                                                              ———                                                                       ———

                       TOPLAM                           4                                                            TOPLAM    4

 

 

KURUMU             : TELEKOMÜNİKASYON KURUMU

TEŞKİLATI           : TAŞRA

CETVEL                : 4

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

                               – A –                                                                     – B –

              MEVCUT KADRONUN                 YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK

SINIFI UNVANI                  DERECE ADET   SINIFI                                          UNVANI DERECE           ADET

 GİH    BÖLGE MÜDÜRÜ        1           2       GİH    TELEKOMÜNİKASYON UZM        1     2

 GİH    BÖLGE MÜDÜR YRD. 1           5       GİH    TELEKOMÜNİKASYON UZM        3     2

 GİH    ŞEF                                  3           1       GİH    TELEKOMÜNİKASYON UZM        5     4

 GİH    MEMUR                         5           1       TH      TELEKOMÜNİKAS.UZM.YR          8     13

 TH      MÜHENDİS                   1           1

 TH      MÜHENDİS                   2           2

 TH      MÜHENDİS                   3           2

 TH      MÜHENDİS                   4           3

 TH      MÜHENDİS                   5           2

 TH      MÜHENDİS                   8           1

 TH      TEKNİKER                     2           1

                                                              ———                                                                       ———

                       TOPLAM                          21                                                           TOPLAM   21