7 Temmuz 2006 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26221

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10552

             3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu uyarınca uygulama alanı ilan edilen Şanlıurfa İlinde, ekli listede bağlılık durumları gösterilen yerleşim yerlerinin ana köyden ayrılarak karşılarında belirtilen adlarla bağımsız köy haline getirilmeleri; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 18/5/2006 tarihli ve 1995 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/6/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

      Recep Tayyip ERDOĞAN

                     Başbakan

                      A. GÜL                                         A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

      Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             DevletBakanı

                  B. ATALAY                                    M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

                    C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                       K. UNAKITAN

                 Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                    H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

             Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                                 M. M. EKER                            M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                       Tarım ve Köyişleri Bakanı            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                                 M.H.GÜLER                                      A. KOÇ                                      O. PEPE

                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı         Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

1/6/2006 TARİHLİ VE 2006/10552 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

LİSTE

 

Sıra No

İlçesi

Bucağı

Köyü

Bağlı Adı

Yeni Adı

1

Merkez

Payamlı

Kaplanköy

Yolbilir

Yolbilir

2

Merkez

Çamlıdere

Küçük Senemağara

Sarıtaş

Sarıtaş