7 Temmuz 2006 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26221

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA

KHARKHORİN-KHOSHOO TSAIDAM  ARASINDAKİ BİLGE KAĞAN

YOLUNUN YAPIMINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN

ONAYLANMASININ  UYGUN  BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5542                                                                                                       Kabul Tarihi : 1/7/2006

             MADDE 1 – 17 Haziran 2005 tarihinde Ulaanbaatar'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Kharkhorin-Khoshoo Tsaidam Arasındaki Bilge Kağan Yolunun Yapımına İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6/7/2006