7 Temmuz 2006 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26221

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan:

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve 9/11/2001 tarihli 24578 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca 15/5/2006 tarihi itibariyle Kamu Görevlileri Sendikalarının ve Konfederasyonlarının üye sayıları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

            

Hizmet          Kolu Sıra     No

Hizmet Kolunun                        Adı

Toplam Kamu Görevlileri Sayısı

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı

Bağlı Olduğu Konfederasyon

Sendika Dosya No

Toplam Üye       Sayısı

Sendikalaşma Oranı (%)

1

Büro Bankacılık ve                  Sigortacılık Hizmetleri

161.464

BES                                                            (Büro Emekçileri Sendikası)

KESK

32

22.734

14,08

 

 

 

TÜRK BÜRO - SEN                                    (Türkiye Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE               KAMU - SEN

36

32.371

20,05

 

 

 

BÜRO MEMUR - SEN                               (Büro Memurları Sendikası)

MEMUR-SEN

63

11.643

7,21

 

 

 

          BÇS                                                   (Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası)

BASK

89

801

0,50

 

 

 

HÜR BÜRO-SEN                       (Hürriyetçi Büro Hizmetleri Sendikası)

HÜRRİYETÇİ KAMU-SEN

98

12

0,01

2

Eğitim, Öğretim ve                Bilim Hizmetleri

725.048

TÜRK EĞİTİM - SEN                                                             (Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Kültür Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE               KAMU - SEN

12

139.282

19,21

 

 

 

EĞİTİM - SEN                                    (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

KESK

14

122.760

16,93

 

 

 

EĞİTİM - BİR - SEN                               (Eğitimciler  Birliği  Sendikası )

MEMUR-SEN

28

78.300

10,80

 

 

 

TEM - SEN                                                        (Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

43

1.891

0,26

 

 

 

HÜR EĞİTİM-SEN                          (Hürriyetçi Öğretim Bilimleri Hizmetleri Sendikası)

HÜRRİYETÇİ KAMU-SEN

93

37

0,01

 

 

 

BAĞIMSIZ EĞİTİMCİLER SENDİKASI                                          (Bağımsız Eğitimciler Sendikası)

BASK

94

699

0,10

 

 

 

ÖĞRETMEN-SEN                                          (Öğretmenler Eğitim Öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

106

181

0,02

 

 

 

ÇES                                                       (Çağdaş Eğitimciler Sendikası)

BAĞIMSIZ

41

29

0,00

 

 

 

ATA EĞİTİM-SEN                                          (Ata Eğitim Bilim ve Kültür Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

116

158

0,02

 

 

 

EĞİTİM-İŞ                                          (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

120

3.919

0,54

 

 

 

ANADOLU EĞİTİM-SEN                                          (Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

112

65

0,01

3

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

334.601

TÜRK SAĞLIK - SEN                                                             (Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE               KAMU - SEN

5

69.288

20,71

 

 

 

SES                                                           (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

KESK

16

35.707

10,67

 

 

 

SAĞLIK - SEN                               (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN

30

35.628

10,65

 

 

 

BİRLEŞİK SAĞLIK - İŞ                                                              (Birleşik Sağlık ve Sosyal Hizmet İşkolu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

39

1.022

0,31

 

 

 

SAĞLIK-BİR                                         ( Sağlık Çalışanları Birliği Sendikası )

BAĞIMSIZ

50

7

0,00

 

 

 

BAĞIMSIZ SAĞLIK - SEN                        (Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

87

934

0,28

 

 

 

HÜR SAĞLIK - SEN                        (Hürriyetçi Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Sendikası)

HÜRRİYETÇİ KAMU-SEN

97

1

0,00

 

 

 

ANADOLU  SAĞLIK-SEN                     (Anadolu  Sağlık  Hizmetleri Sendikası)

ANADOLU  KAMU-SEN

108

5

0,00

4

Yerel Yönetim Hizmetleri

82.197

TÜM BEL - SEN                                                             (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası)

KESK

20

26.070

31,72

 

 

 

TÜRK YEREL HİZMET - SEN                                                        (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası )

TÜRKİYE               KAMU - SEN

25

11.584

14,09

 

 

 

BEM - BİR - SEN                               (Belediye ve Mahalli İdare Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

51

26.130

31,79

5

Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri

36.299

TÜRK HABER - SEN                                                             (Türkiye Haberleşme, Kağıt  ve Basın-Yayın Hizmet Kolu  Kamu Çalışanları Sendikası )

TÜRKİYE               KAMU - SEN

6

12.331

33,97

 

 

 

HABER - SEN                                                        (Basın Yayın ve İletişim Emekçileri  Sendikası )

KESK

19

4.435

12,22

 

 

 

BİRLİK HABER - SEN                               ( Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası )

MEMUR-SEN

53

4.059

11,18

 

 

 

BAĞIMSIZ HABER -  SEN                                                           (Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri  Sendikası)

BASK

102

1.109

3,06

 

 

 

ANADOLU  HABER -  SEN                                                           (Anadolu  Haber Basın-Yayın Hizmetleri Sendikası)

ANADOLU        KAMU-SEN

103

11

0,03

6

Kültür ve Sanat Hizmetleri

11.652

TÜRK KÜLTÜR SANAT - SEN                                                             (Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE               KAMU - SEN

8

1.896

16,27

 

 

 

KÜLTÜR SANAT - SEN                                                        (Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası)

KESK

10

2.995

25,70

 

 

 

BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN                                     (Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

117

36

0,31

 

 

 

KÜLTÜR MEMUR - SEN                                                        (Kültür Memurları Sendikası)

MEMUR-SEN

84

346

2,97

7

Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri

25.928

TÜRK İMAR - SEN                                                             (Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE               KAMU - SEN

22

6.476

24,98

 

 

 

YAPI YOL - SEN                                                        (Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu kadastro Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK

29

4.993

19,26

 

 

 

BAYINDIR MEMUR - SEN                               (Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri
 Çalışanları)

MEMUR-SEN

55

1.571

6,06

 

 

 

BAĞIMSIZ YAPI İMAR -  SEN                                                           (Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası)

BASK

86

251

0,97

8

Ulaştırma Hizmetleri

23.024

TÜRK ULAŞIM - SEN                                                          (Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE               KAMU - SEN

11

7.168

31,13

 

 

 

BTS                                                 (Birlik Taşımacılık Çalışanları Sendikası)

KESK

21

2.759

11,98

 

 

 

ULAŞTIRMA MEMUR SEN                                                    (Ulaştırma Çalışanları Memur  Sendikası)

MEMUR-SEN

85

2.308

10,02

 

 

 

ULAŞTIRMA FAAL-SEN                                                        (Ulaştırma Faal Memur Sendikası)

BAĞIMSIZ

122

130

0,56

 

 

 

BAĞIMSIZ ULAŞIM - SEN                                                        (Bağımsız  Ulaştırma Hizmetleri  Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

104

295

1,28

 

 

 

ANADOLU ULAŞIM - SEN                                                        (Anadolu  Ulaştırma Hizmetleri   Sendikası)

ANADOLU        KAMU-SEN

107

22

0,10

9

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri

43.883

TARIM ORKAM - SEN                                                             (Tarım Orman ve Hayvancılık  Hizmet Kolu  Kamu Emekçileri
Sendikası)

KESK

4

5.162

11,76

 

 

 

TÜRK TARIM ORMAN - SEN                                                        (Türkiye Tarım-Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE               KAMU - SEN

24

16.290

37,12

 

 

 

TOÇ BİR - SEN                               (Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

34

10.044

22,89

 

 

 

BATOÇ-SEN                            (Bağımsız Tarım-Orman ve Çevre Sendikası)

BASK

90

290

0,66

10

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri

46.214

TÜRK ENERJİ - SEN                                                             (Türkiye Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası )

TÜRKİYE               KAMU - SEN

7

9.849

21,31

 

 

 

ESM                                                       (Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK

27

6.480

14,02

 

 

 

ENERJİ BİR - SEN                               ( Enerji,Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

35

4.251

9,20

 

 

 

BAĞIMSIZ ENERJİ -  SEN                                                           (Bağımsız Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri  Sendikası)

BASK

91

335

0,72

 

 

 

ANADOLU  ENERJİ -  SEN                                                           (Anadolu Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

111

12

0,03

11

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

78.014

TÜRK DİYANET VAKIF - SEN                                                             (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE               KAMU - SEN

9

20.794

26,65

 

 

 

DİYANET - SEN                                                        (Türkiye Diyanet  ve Vakıf Görevlileri Sendikası)

MEMUR-SEN

18

29.571

37,90

 

 

 

DİVES                                                       (Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası)

KESK

74

241

0,31

 

 

 

ÖZDEV-SEN                                                       (Özerk Diyanet ve Evkaf Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

113

362

0,46

 

 

 

BAĞ. DİYANET VAKIF-SEN                                                      (Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

BASK

115

20

0,03

 

 

 

DİVA-SEN                                                       (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BAĞIMSIZ

118

1.249

1,60

Toplam Memur Sayısı:

1.568.324

                                            Toplam Sendikalı Memur Sayısı:

779.399

49,70

 

Dosya

KAMU GÖREVLİLERİ

TOPLAM ÜYE

No

KONFEDERASYONLARININ ÜNVANI

SAYISI

17

KESK

 

 

(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)

          234.336

28

TÜRKİYE KAMU-SEN

 

 

(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

          327.329

52

MEMUR-SEN

 

 

(Memur Sendikaları Konfederasyonu)

          203.851

92

BASK

 

 

(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu)

             4.734

99

HÜRRİYETÇİ KAMU-SEN

 

 

(Hürriyetçi Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

                  50

109

ANADOLU KAMU-SEN

 

 

(Anadolu Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

                  38

98

 

 

 

BAĞIMSIZLAR

             9.061

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

          779.399

 

 

 

 

 

 

1 - Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte

     yer verilmemiştir.

 

 

 

 

2-  Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve

    kuruluşlarının  bildirimlerine göre oluşturulmuştur.