6 Temmuz 2006 Tarihli ve 26220 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2006/10550 Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Karar

2006/10573 İstanbul İli, Beyoğlu İlçesinde Bulunan Bazı Alanların, Yenileme Alanı Çalışmaları Kapsamında, Beyoğlu Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2006/10587 Tekirdağ-Muratlı Demiryolu Projesi Kapsamında Yapılması Planlanan Tekirdağ-Muratlı Demiryolu Güzergahına Tesadüf Eden Sahaların, Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünce Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

Çevre ve Orman Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

2006/10551 Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadi ÇALIŞLAR’ın Merkeze Atanması Hakkında Karar

 

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

— Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

YÖNETMELİKLER

— Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları ile Polis Kimlik Kokartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğinde (SHY-22) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Yoklama Memurları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Koroları ve Toplulukları Yönetmeliği

Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

— Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hacettepe Üniversitesi Yaz Dönemi Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/46)