6 Temmuz 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26220

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2006/10573

             İstanbul İli, Beyoğlu İlçesinde bulunan ve ekli listede yeri ve ada numaraları belirtilen alanların, yenileme alanı çalışmaları kapsamında, Beyoğlu Belediyesi tarafından acele kamulaştırılması; İçişleri Bakanlığı’nın 24/5/2006 tarihli ve 45693 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/6/2006  tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

      Recep Tayyip ERDOĞAN

                     Başbakan

                      A. GÜL                                     A. ŞENER                                   C. ÇİÇEK                             B. ATALAY

      Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.              Devlet Bakanı

                A. BABACAN                              M. AYDIN                                 M. AYDIN                           K. TÜZMEN

                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı V.                       Devlet  Bakanı

                    C. ÇİÇEK                                     A. KOÇ                                      A.AKSU                           K. UNAKITAN

                 Adalet Bakanı                     Milli Savunma Bakanı V.                     İçişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

                    H. ÇELİK                                  F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                           B. YILDIRIM

             Milli Eğitim Bakanı              Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

                                 M. M. EKER                                     A. AKSU                                 A. COŞKUN

                       Tarım ve Köyişleri Bakanı         Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.       Sanayi ve Ticaret Bakanı

                                 M.H.GÜLER                                      A. KOÇ                                      O. PEPE

                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı         Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

7/6/2006 TARİHLİ VE 2006/10573 SAYILI

KARARNAMENEN EKİ

LİSTE

Sıra No

Yeri

Ada Numaraları

1

Tarlabaşı

360, 361, 362, 363, 385, 386, 387, 593, 594

2

Galata Kulesi Çevresi

149, 150