1 Temmuz 2006 CUMARTESİ -  Mükerrer

Resmî Gazete

Sayı : 26215

TBMM KARARI

DOKUZUNCU KALKINMA PLANININ

(2007-2013) ONAYLANDIĞINA

İLİŞKİN KARAR

 

             Karar No. 877                                                                                                         Karar Tarihi : 28/6/2006

             Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 30/10/1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 28/6/2006 tarihli 121 inci Birleşiminde onaylanmıştır.

 

             Devamı İçin Tıklayınız