24 Haziran 2006 CUMARTESİ - Sayı : 26208

 
Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5522 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2006/10557 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar           

 

ATAMA KARARI

2006/10569 Şeker Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGELER

— Kılık ve Kıyafet ile İlgili 2006/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

— Özürlü İstihdamı ile İlgili 2006/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

— Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sosyal Tesislerden Şehit Yakınları ile Gaziler, Harp ve Vazife Malulleri ve Yakınlarının Yararlandırılması ile İlgili 2006/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi